Golfkøllens spesifikasjoner

En golfkølle består av tre komponenter. Hver av disse komponentene har diverse spesifikasjoner som kan innvirke på ditt spill. I tillegg vil den ferdige køllen ha diverse egenskaper som også påvirker hvordan køllen føles og oppfører seg når du slår et golfslag. I tabellen under kan du se hva de forskjellige begrepene betyr. Les mer om faktorenes innvirkning her.

Køllehode

Loft

Vinkelene mellom køllebladet og skaftet. Loften på jern varierer noe, men det som i dag er standard er 4 grader mellom hvert jern hvor 9-jern har 44 grader. På wooder kan loften variere mye.

Lie

Vinkelene mellom skaftet og bakken. Dette innvirker på om køllen kommer ned square, lukket eller åpen.

Face Angle

Dette er en faktorer som man stort sett bare finner på wooder. Mange drivere er litt lukket for å hjelpe golfere med å slice mindre.

Offset

Hvor langt bak skaftet selve køllehodet er. Mer offset gjør at ballen går høyere og at det er lettere å få lukket køllen før man treffer ballen.

Lettspillhet

Køllehodets utforming påvirker hvordan køllen oppførere seg ved dårlige treff. For de aller fleste golfere vil det være en fordel å bruke køllehoder som tilgir mest mulig.

Skaft

Vekt

Hvor mye skaftet veier

Stivhet

Hvor stivt skaftet er. Siden det ikke finnes noen standard på dette feltet måler vi i Sveindal Custom Fit Center hvert eneste skaft manuelt før en kølle settes sammen.

Bøyingsprofil

Hvordan skaftets stivhet er distribuert utover hele skaftets lengde. Finnes ved å måle skaftets stivhet på forskjellige steder.

Torque

Hvor stivt skaftet er rundt sin egen akse. Dvs. hvor mye skaftet vrir seg. Jo lavere torque jo mindre vridning.

Grep

Type

Mykhet og materiale på grepet.

Størrelse

Diameteren på grepet.

Ferdig Kølle

Lengde

Køllens lengde etter at den er satt sammen. Vanligvis skiller det 1/2" mellom hvert jern, og et standard 5-jern er 38".

MOI

Treghetsmomentet på køllen, eller hvor tung køllen føles i en golfsving. Påvirkes noe av skaftets vekt, men mest av vekten på køllehode.

Totalvekt

Hvor mye køllen veier totalt.

Valg av køller

Hvordan du bygger opp settet ditt. Dvs. hvilke wooder, hybrider, jern, og wedger du har i baggen.